Реформа радно-правних односа и система плата

Реформа радних односа и плата део је свеобухватне реформе јавне управе у Републици Србији, која је започета усвајањем Стратегије реформе јавне управе 2014. годинe.

 

Реформа, с једне стране, има за циљ стварање ефикасније, професионалније и модерније управе која је суштински сервис грађана и привредника. Са друге стране, она омогућава држави да боље управља новцем грађана Србије, кадровима управе, политикама и организује виши ниво пружања услуга.

 

У циљу успостављања усклађеног јавно-службеничког система заснованог на заслугама и унапређења управљања људским ресурсима, 2016. године донет је кровни Закон о систему плата у јавном сектору, да би потом, био донет низ законаi којима се уводи систем компетенција у све функције управљања људским ресурсима.

 

Реформа система плата успоставља јединствено праћење радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору, као и послова који се обављају и висине основне плате запослених на тим радним местима, односно у одговарајућим звањима, чиновима, на положајима и функцијама послова који се обављају. У том циљу успоставља се Општи каталог радних места.

rez
Skip to content