Партнерство за отворену управу

Партнерство за отворену управу (ПОУ) – Open Government Parntership (OGP) – представља међународну иницијативу чија је сврха обезбеђивање подршке и већег ангажовања влада широм света у циљу побољшања интегритета, транспарентности, ефикасности и одговорности јавне власти, кроз изградњу поверења јавности, сарадњу са организацијама цивилног друштва, оснаживање учешћа грађана у управљању, борбу против корупције, приступ информацијама, употребу нових технологија, све у циљу остваривања делотворнијег и одговорнијег рада јавне власти.

 

Партнерство је формирано 20. септембра 2011. године када је усвојена Декларација Партнерства за отворену управу од стране осам влада. Данас има 79 земаља учесница и 20 локалних заједница. Србија се Иницијативи придружила у првој години рада, у 2012. години.

 

Као учесница у наведеној глобалној иницијативи, Република Србија подржава основне вредности садржане у Декларацији ПОУ, које су у складу и са спровођењем општег циља реформе јавне управе Републике Србије – обезбеђење високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима и стварање јавне управе која ће значајно допринети економској стабилности и повећању животног стандарда грађана.

 

ПОУ представља платформу за сарадњу управе са грађанима унапређење транспарентности, одговорности и ефикасности јавне управе, као и међународни форум за дијалог и размену искустава између управе, организација цивилног друштва, грађана и приватног сектора.

 

Република Србија је до сада израдила три акциона плана. Од периода када је усвојен први Акциони план до данас,  спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу подигнуто је на виши ниво, подигнут је ниво обавештености државних органа у вези са овом иницијативом и значајно је унапређена сарадња са цивилним друштвом, што је један од главних принципа отворене управе.

Skip to content