Партнерство за отворену управу Акциони план 2018-2020.

Влада Републике Србије је 27. децембра 2017. године усвојила трећи Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2018-2020.

 

С обзиром на приоритете које су, у процесу израде Акционог плана, исказале организације цивилног друштва и органи Републике Србије надлежни за спровођење одређених обавеза, трећи Акциони план обухвата неколико тема: отворене податке/фискалну транспарентност, интегритет власти, јавне услуге, приступ информацијама и учешће јавности.

Акциони план

Записници посебне међуминистарске радне групе

Skip to content