Европска комисија одобрила прву траншу Србији од 30.5 милиона евра за реформу јавне управе

На четвртом састанку Платформе за дијалог о политикама у оквиру реформе јавне управе константован је напредак у овој области, са напоменом да је потребно да се већа пажња и рад усмери на јачање административних капацитета у управи и предочено је да је Европска комисија дала одобрење за исплату првог финансијског захтева за извршење обавеза предвиђеним Секторским реформским уговором и то у износу од 30.5 милиона евра.

Mинистар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић истакао је да су те добре вести резултат великих уложених напора целокупне Владе Србије у протеклом периоду у стабилизацији јавних финансија, реформи јавне управе и испуњавању обавеза у процесу европских интеграција.  Како наводи, законодавни оквир је знатно унапређен у протеклих годину и по дана, посебно у области управљања људским ресурсима, унапређењу квалитета услуга које пружамо грађанима и обезбеђивању већој транспарентности рада и инклузивности јавности у доношење политика.

Министарка за европске интеграције Јадранка Јоксимовић истакла је да се Влада Републике Србије протеклих година борила са финансијском кризом и упркос чињеници да су резултати у разним областима направљени, ипак у управи недостају капацитети који би се посветили више европским интеграцијама и повлачењу средстава који су доступни из ЕУ фондова.

Министар финансија Синиша Мали истакао је да је најзначајнији напредак у спровођењу Програма Реформе управљања јавним финансијама остварен у унапређењу кредибилитета макроекономских прогноза, у даљем спровођењу вишегодишњег програмског буџетирања на свим нивоима власти, побољшању стратешког и законодавног оквира за спровођење финансијске контроле у јавном сектору, као и побољшању прописа и процедура за јавне набавке.

Шеф Делегације ЕУ у Србији Њ.Е. Сем Фабрици поновио је важност реформе јавне управе за приступање Србије Европској унији, али и нагласио да је неопходно да се даље активности усмере на реформу јавно-службеничког система, базираног на транспарентности, професионалности и мериторности, као и бољем планирању политика и макроекономској стабилности.Skip to content