Министарство државне управе и локалне самоуправе и ове године најотворенија институција у региону

Министарство државне управе и локалне самоуправе Србије, које води министар Бранко Ружић, има највиши индекс отворености – 79,49 одсто, што је више од свих институција земаља у региону, резултати су истраживања „Регионални индекс отворености“ које је у периоду од децембра 2017. до фебруара 2018. године спровела ЦРТА – Центар за истраживање, транспарентност и одговорност. Према овим резултатима, Србија је на другом месту у региону по индексу отворености министарстава.

Регионални индекс отворености мери отвореност институција земаља Западног Балкана по четири принципа: транспарентност, приступачност, интегритет и ефективност. У укупном резултату, он показује степен отворености земаља Западног Балкана према грађанима и друштву.

Транспарентност се односи на доступност и објављивање организационих информација, информација о буџету и јавним набавкама где је Министарство оцењено индексом 77.84 одсто.

Највећа транспарентност је у 2017. години остварена у сегменту објављивања података о буџету институције – 90.87 одсто, док је на другом месту објављивање организационих информација – 73.53 одсто.

Принцип приступачности односи се на поштовање процедура за слободан приступ информацијама и побољшање доступности информација кроз механизам јавних расправа и јачања интеракције са грађанима.

У овој области индекс Министарства је 77,78 одсто, а најбољи резултат од 100 одсто остварен је у домену омогућавања приступа информацијама од јавног значаја које настају у раду Министарства. Са друге стране, резултат који Министарство остварује у интеракцији са грађанима је 73.91 одсто, док је проценат индикатора испуњених у погледу организовања и спровођења јавних расправа 55.56 одсто.

Критеријум интегритета обухвата механизме за превенцију корупције, спровођење етичких кодекса и регулацију лобирања. Министарство је овде постигло резултат од 68.75 одсто.

У области делотворености, која обухвата мониторинг и евалуацију политика и извештавање о њиховом спровођењу, Министарство је у 2017. години остварило укупан учинак од 100 одсто јер редовно мери ефекте примене спроведених политика и програма јавних политика.

Напомињемо да је регионални истраживачки тим, у складу са искуством и налазима мерења које је спровео у 2016. години, унапредио методологију праћења отворености институција. Тако је истраживање спроведено за 2017. годину обогаћено индикаторима којима се заговара виши стандард проактивне транспарентности. Истраживање је спроведено и у Црној Гори, Македонији, Босни и Херцеговини, Албанији И на тзв. Косову од стране организација које припадају „Action SEE“ мрежи, чији је и ЦРТА члан.Skip to content