Ружић: Искоренићемо апатридију

На данашњој конференцији „Постигнућа Србије у борби против апатридије и напредни кораци“, у организацији Представништва УНХЦР у Србији, министар Бранко Ружић рекао је да је Србија нашла модалитет како да се са тим проблемом носи, па и да постане пример добре праксе и ван простора Југоисточне Европе.

Истакао је захвалност међународним партнерима, владином и невладином сектору који су заслужни за импозантне резултате у овој области, од уређивања нормативног оквира, обука за више од 1.100 запослених у управи и судија за поступање у овим случајевима, до практичног рада на терену.

Увек се провлачи оцена да је Република Србија остварила највећи напредак у обезбеђивању права Рома на приступ личним документима и да су успостављени механизми довели до смањења броја лица која нису уписана у Матичну књигу рођених“, казао је министар.

Подвукао је да, у складу са гарантованим правом Конвенције Уједињених нација о правима детета, свако лице рођено на територији Републике Србије мора бити уписано у матичну књигу рођених.

Додао је да је наредни фокус деловања обезбеђивање већег запошљавања Рома и Ромкиња у чему је такође уређен нормативни оквир.

 Skip to content