Усвојеним сетом закона до ефикасније, професионалније и модерније управе и отворенијег друштва

Народна скупштина Републике Србије усвојила је данас сет од девет закона на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе који представљају наставак напора да трансформишемо управу у ефикаснији, професионалнији и модернији сервис свих грађана Србије.

„Усвојеним Изменама и допунама Закона о локалној самоуправи подстичемо грађане на иницијативу, уводимо обавезу градовима и општинама да консултују грађане о инвестиционом делу буџета чиме се унапређује учешће грађана у доношењу политика, на шта нас обавезују и Устав Републике Србије, Кодекс добре управе и Стратегија јавне управе“, рекао је министар Бранко Ружић након усвајања сета закона.

„Лична одговорност сваког од нас према грађанима, који нас плаћају, подразумева да они буду укључени у креирање политика, па су зато донете и измене Закона о државној управи, којима већ устаљену праксу у МДУЛС да спроводимо јавне консултације у фази припреме нацрта закона, претварамо у обавезу за све државне органе“, рекао је министар.

Један од битних циљева доношења законских измена је и оптимизација рада локалних самоуправа кроз смањење броја локалних функционера у односу на број становника општине или града.

„Подстичемо општине и градове да више сарађују и помажу једни другима у недостатку капацитета, а месним заједницама враћамо стару улогу у повезивању грађана са локалном самоуправом“, нагласио је Ружић.

Ефикасности управе допринеће и усвојене измене и допуне Закона о матичним књигама којима обезбеђујемо да електронски упис података из матичних књига буде први и обавезан, што ће омогућити и брже поступање управе према грађанима. Поред издавања извода било где у Србији, сада ће то бити могуће и ван ње jер се од сада у Регистар матичних књига пребацују и они подаци из матичних књига које воде дипломатско-конзуларна представништва. Овим предлогом предвиђамо и упис промене пола у матичне књиге, на основу потврде здравствене установе, што је реализација једне од мера за прихватање родне разноликости као саставног дела модерног европског друштва.

Министар Ружић је истакао да је једна од највећих драгоцености нашег друштва чињеница да је свака осма грађанка и грађанин наше државе припадник националне мањине.

„Многе европске земље позавиделе би нам на мањинским политикама, али наш посао није завршен и није орочен, па је Србија усвојеним изменама унапредила услове за остваривање мањина, попут исписивања топонима на језицима мањина, позитивне дискриминације при запошљавању итд“, рекао је министар.

Подсећајући да су запослени у јавној управи главни носиоци реформи, он је оценио да усвојеним предлозима закона који се тичу рада и плата у јавним агенцијама управо идемо ка унапређењу управљања кадровима и финансијама – уводимо обавезне конкурсе и провере знања људи који се запошљавају у агенцијама, осигуравамо већу стручност чланова управних одбора и директора и бољу контролу расхода.

„Сигуран сам да ћемо захваљујући новим законским решењима бити много ближи остварењу заједничког циља да сви грађани у свим сегментима друштва буду задовољни у остваривању права и обавеза, као и јавни службеници, носиоци свих ових промена“, закључио је министар Ружић.Skip to content