Пројекти и програми

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019 ДОНАТОР: Влада Швајцарске Конфедерације преко Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC) ВРЕДНОСТ: 1.246.465 CHF КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе ПАРТНЕРИ: Стална конференција градова и општина, Републички секретаријат за јавне политике РЕЗУЛТАТ ПРОЈЕКТА:...

НАЗИВ ПРОГРАМА: Буџетски фонд за националне мањине у 2018. години ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет МДУЛС ВРЕДНОСТ: 21.800.000 динара КОРИСНИК: Установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина, организације цивилног чији се циљеви према статутарним одредбама остварују у области заштите и унапређења права и...

НАЗИВ ПРОГРАМА: Буџетски фонд за Програм за локалне самоуправе ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет МДУЛС ВРЕДНОСТ: 320 милиона динара КОРИСНИК: Локалне самоуправе ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Изградња инфраструкуре од значаја за унапређење животног стандарда грађана и локални економски развој, инвестиције и запошљавање у јединици локалне самоуправе; брже и квалитетније увођење е-управе и савремених...

НАЗИВ ПРОГРАМА: Подршка приликом успостављања јединственог управног места јединицама локалне самоуправе и градским општинама ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет МДУЛС ВРЕДНОСТ:  52.000.000 динара КОРИСНИК: Локалне самоуправе и градске општине ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Реформа јавне управе огледа се у напорима да се обезбеди што ефикасније пружање услуга грађанима. Јединствено управно место није ништа друго него...

НАЗИВ ПРОГРАМА: Буџетски фонд за националне мањине у 2017. години ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет МДУЛС ВРЕДНОСТ: 1.800.000 динара КОРИСНИК: Установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина, организације цивилног чији се циљеви према статутарним одредбама остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина ЦИЉ ПРОЈЕКТА:...