Буџетски фонд за програм за локалне самоуправе 2018.

НАЗИВ ПРОГРАМА: Буџетски фонд за Програм за локалне самоуправе

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет МДУЛС

ВРЕДНОСТ: 320 милиона динара

КОРИСНИК: Локалне самоуправе

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Изградња инфраструкуре од значаја за унапређење животног стандарда грађана и локални економски развој, инвестиције и запошљавање у јединици локалне самоуправе; брже и квалитетније увођење е-управе и савремених информационих технологија ради унапређења и модернизације рада органа јединице локалне самоуправе, као и техничких услова за електронско повезивање са државним и другим органима и организацијама; пружање помоћи јединици локалне самоуправе у организацији културних спортских, туристичких и других манифестација које су од посебног значаја за грађане на њеној територији, као и адекватан прилаз установама јавних служби лицима са посебним потребама.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У ОКВИРУ ПРОГРАМА: Листа одобрених пројеката

БУЏЕТ: Буџет и реализација буџета Програма

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јануар-децембар 2018.