ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБУКАМА ЗА ВОЂЕЊЕ ЈБС

Министарство државне управе и локалне самоуправе организује обуке овлашћеним лицима за вођење бирачког списка.

Обуке ће се одржати у два термина 27. септембра и 04. октобра 2019. године (са почетком у 10 часова) у Београду, у просторијама Српско-корејског информатичко приступног центар, Добрињска 11. Циљ обуке је практични рад у апликацији Јединствени бирачки списак као и размена искуства у вођењу ове евиденције.

Сви заинтересовани се могу пријавити путем електронске поште: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs , најкасније два дана пре одабраног термина.

Приликом пријаве, потребно је навести име и презиме, као и општинску односно градску управу испред које долазите.