Избор стручњака/експерата у области програмског буџетирања и стратешког планирања за директну подршку локалним самоуправама у оквиру компоненте 2 програма Exchange 5

У оквиру компоненте 2 Програма Exchange 5 који финансира Европска унија кроз Национални програм ИПА 2014, Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) објављује отворени позив за изражавање заинтересованости за избор стручњака/експерата у области програмског буџетирања и стратешког планирања за директну подршку локалним самоуправама.

Носилац Програма је Министарство државне управе и локалне самоуправе а имплементацију Програма спроводи СКГО. Програм се реализује од априла 2017. године у предвиђеном трајању од 36 месеци.

Више информација о позиву доступно је на интернет презентацији СКГО, линк: http://www.skgo.org/contests/174