ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗБОРУ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА, НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И НАЦРТУ ЗАКОНА О ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава јавност да ће се у периоду од 24. новембра до 13. децембра 2021. године спровести јавна расправа о Нацрту закона о избору народних посланика, Нацрту закона о избору председника Републике и Нацрту закона о локалним изборима, те позива грађане и стручну јавност да се упознају са припремљеним нацртима закона, као и да дају своје примедбе, предлоге и сугестије.

Нацртима нових изборних закона, пре свега Нацртом закона о избору народних посланика и Нацртом закона о локалним изборима, задржавају се досадашња законска решења која се могу сматрати и основним постулатима изборног процеса у Републици Србији (Република Србија као једна изборна јединица, гласање за изборне листе са којих се мандати народних посланика, односно одборника додељују кандидатима према њиховом редоследу на листи, примена система највећег количника приликом расподеле мандата, изборни цензус од 3% и др). Нацрти закона су, дакле, сачињени, у циљу нормативног унапређења и додатног уређења изборних процедура, пре свега у циљу унапређења демократичности, транспарентности и ефикасности изборног поступка.

Може се рећи да се на унапређењу изборних услова ради већ годину дана, кроз више паралелних процеса, али са општим циљем унапређења изборног законодавства. Као прво, нацрти закона садрже бројна решења садржана у препорукама из извештаја Канцеларије за демократске институције и људска права Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС/ОДИХР) о праћењу више ранијих изборних поступака у Републици Србији, у ком циљу је Влада 3. децембра 2020. године образовала нову Радну групу за сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу и Канцеларијом за демократске институције и људска права у координацији и праћењу спровођења примене препорука за унапређење изборног процеса. Осим тога, законска решења која се износе на јавну расправу заснована су и на документима проистеклим из оба међустраначка дијалога вођена о изборним условима (Мере за унапређењe спровођења изборног процеса које су предложили кофасилитатори током процеса Међустраначког дијалога уз посредовање Европског парламента од 18. септембара 2021. године и Споразум о унапређењу услова за одржавање избора, који су потписали чланови Радне групе за међустраначки дијалог без страног посредовања, 29. октобра 2021. године).

Нацрти закона са образложењима, као и обрасци за примедбе, предлоге и сугестије, могу се преузети са веб презентације Министарства државне управе и локалне самоураве http://mduls.gov.rs/category/javne-rasprave-i-konsultacije/ и Портала еУправе https://javnerasprave.euprava.gov.rs