Пројекат „Локална самоуправа за 21. векˮ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: „Локална самоуправа за 21. векˮ

КОРИСНИК: МДУЛС

ДОНАТОР: Влада Швајцарске Конфедерације

ВРЕДНОСТ: 2,5 милиона CHF

ПАРТНЕРИ: Републички секретаријат за јавне политике и Стална конференција градова и општина.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Системске реформе у циљу јачања локалних управа у складу са Стратегијом реформе јавне управе воде ка ефикаснијим јединицама локалне самоуправе, бољим услугама, партиципаторно-демократским процесима и планирању утемељеном на чињеницама на локалном нивоу у корист грађана Србије.

Пројекат је усмерен на активности у области реформе система локалне самоуправе, децентрализације, побољшање капацитета и обезбеђивање бољег коришћења ресурса на нивоу локалне самоуправе за пружање услуга грађанима и привредним субјектима у складу са законским надлежностима, партиципацију и веће учешће грађана, унапређење изборног система, унапређење система планирања на локалном нивоу.

Пројектне активности у наредном четворогодишњем периоду биће усмерене на даљу реформу система локалне самоуправе, израду Програма реформе система локалне самоуправе уз Акциони план, унапређење изборног система на локалном нивоу, примену Закона о локалној самоуправи, Закона о референдуму и грађанској иницијативи, Закона о планском систему Републике Србије, израду функционалне анализе и функционално организационих модела уз фонд подршке за њихову примену,  јачање капацитета у јединицама локалних самоуправа, као и подршка успостављању или унапређењу међуопштинске сарадње јединица локалне самоуправе кроз Фонд за међуопштинску сарадњу. У сарадњи са партнером Републичким секретаријатом за јавне политике, наставиће се рад на унапређењу Пословно информационог система-базе података јединица локалне самоуправе.

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: јун 2020. – фебруар 2024.