Унапређење транспарентности управе

Да би јавна управа могла ефикасно, делотворно и стручно да одговори на потребе грађана и пружи квалитетне јавне услуге у складу са принципима и стандардима „доброг управљања“,  део реформских активности је и повећање транспарентности њеног рада и унапређење етичких стандарда и одговорност при обављању послова јавне управе.

 

Активно учешће грађана у формулисању и спровођењу јавних политика представља једну од кључних претпоставки транспарентног рада управе. У Републици Србији су утврђене обавезе јавности рада органа и организација јавне управе, као и право јавности на приступ информацијама од јавног значаја. У складу са општим принципом да квалитет јавних политика зависи од обезбеђивања учешћа јавности у току читавог процеса доношења одлука, од утврђивања концепта политике до њеног спровођења, изменама Закона о државној управи и Законом о планском систему предвиђен је процес спровођења свеопштих консултација, пре расписивања самих јавних расправа, у процесу доношења прописа.

 

Србија је 2012. године постала учесница Партнерства за отворену управуOpen Government Parntership, међународне иницијативе чија је сврха обезбеђивање подршке и већег ангажовања влада широм света у циљу побољшања интегритета, транспарентности, ефикасности и одговорности јавне власти, кроз изградњу поверења јавности, сарадњу са организацијама цивилног друштва, оснаживање учешћа грађана у управљању, борбу против корупције, приступ информацијама, употребу нових технологија.