Ружић: Еxchange 5 шанса да општине утврде и попишу своју имовину

Министар држвне управе и локлане самоуправе Бранко Ружић истако је данас на представљању Пројекта Exchange 5 да је држава обезбедила смо за наше општине и градове наставак финансијске и стручне подршке за посао који је важан како би се утврдила и пописала јавна својина која је у њиховом власништву и којом могу да располажу.

 

Министар је објаснио да је од увајања Закона о јавној својини 2011. године, локалне самоуправе пролазе кроз сложен и дуготрајан процес успостављања власништва над имовином које су користиле. „На том пољу ситуација је прилично хаотична, а додатно је, поред сложеног правног оквира, компликују и недовољни капацитети и сложене имовинско-правне ситуације на терену. Све то успорава процес уписа права јавне својине на локалном нивоу, због чега општине нису у могућности да своју имовину ставе у адекватну функцију – функцију развоја својих заједница“, рекао је Ружић и доао да највећи део (85%) ЈЛС још увек нема комплетне податке о броју и структури објеката и земљишта за које би могли бити титулари јавне својине.

„Ових неколико чињеница говори о томе да је нашим локалним самоуправама потребна управо подршка каква је обезбеђена кроз Програм Exchange 5 јер управљање имовином представља један од најважнијих инструмената локалног економског развоја. Изгубили смо неке инвеститоре одлагањем решавања овог важног питања. Економски развој је обавеза локалних самоуправа, и то не само законска обавеза, него стварна, животна обавеза, јер свака инвестиција, свако унапређење пословања, сваки део имовине који се уступи инвеститору за фабрику или зграда за нову школу или вртић директно утичу на квалитет и стандард живота грађана и грађанки“ изјавио је министар.

Мнистар је позвао представнике локалних самоупрва да се приваје за програм Exchange 5 јер кроз њега могу добити, не само средства за обављање овог посла, већ и знања и вештине које ће касније моћи да примене у пракси.