РУЖИЋ: МОГУЋНОСТ ДА И ОПШТИНЕ УНАПРЕДЕ КОМУНАЛНИ РЕД

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изразио задовољство што је влада данас утврдила Предлог закона о комуналној милицији.

Он је  истакао да су разлози за доношење закона о комуналној милицији потреба да се комунална милиција образује и у општинама, као и усаглашавање са Законом о изменама и допунама Закона о полицији.

Важно је да и општине имају могућност да кроз Комуналну милицију унапреде комунални ред и да се на тај начин грађани осете још сигурнијим у својој заједници“, рекао је Ружић истичући да је досадашњи закон био намењен само градовима.

Превиђени су и бољи контролни механизми рада комуналне милиције и одговорности комуналних милиционара, а биће унапређена и сарадња са грађанима.

Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о полицији (2018. године) утврђено је да право на употребу назива „Полиција“, има искључиво Министарство унутрашњих послова и Министарство одбране. Такође, овим законом утврђено је да ће се закони којима су установљени организациони облици који у свом називу имају реч „полиција“, ускладити са овим законом у року од три године, од дана његовог ступања на снагу.

Организовање овакве службе и у општинама допринеће откривању и санкционисању прекршаја комуналног реда и превентивном деловању на спречавању тих прекршаја, што ће побољшати и квалитет живота грађана.

У досадашњој пракси се показало да је потребно увести неколико нових овлашћења комуналној милицији како би на свеобухватан начин водило рачуна о комуналном реду. Тако је Предлогом закона, поред досадашњих овлашћења, предвиђено и заустављање и прегледање возила, а најчешћи примери због којих ће се користити ово овлашћење су због неовлашћеног одвожења или истовара земље, шута, отпада и другог материјала чиме се стварају депоније на јавним површинама, контрола нелегалних такси возила итд.

Такође, унапређена је контрола и одговорност комуналне милиције. Додатно је пооштрена дисциплинска одговорност, предвиђена је безбедносна провера комуналних милиционара и приликом заснивања радног односа али и током рада, уводи се могућност за службу унутрашње контроле комуналне милиције, а предвиђена је и обавеза посебне обуке за комуналне милиционаре за поступање са малолетницима.