Шести извештај о спровођењу акционог плана за остваривање права националних мањина

Помоћница министра државне управе и локалне самоуправе Ивана Антић указала је на представљању Шестог извештаја о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина на најзначајније активности које је испунило Министарство током четвртог квартала 2017. године.

Напоменула је да је МДУЛС након 15 година активирало Буџетски фонд за националне мањине, као и да је за ту намену у буџету Републике Србије за 2018. годину обезбедило 12 пута већи износ (1,8 милион на 21,8 милион РСД) у односу на претходну.

Она је рекла да се измене и допуне закона из области заштите права националних мањина и националних савета националних мањина донесе у изузетно транспарентном и инклузивном процесу спровођења јавних консултација већ на нивоу радних верзија текстова прописа.

Антић је истакла да је једна од додатих вредности рада на овом документу интезиван и унапређен дијалог између државних органа, јединица локалних самоуправа и националних савета националних мањина.

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић нагласила је да се Извештај о спровођењу АП односи на ИВ квартал 2017. године и да се спровођење активности из Акционог плана за мањине редовно прати.

Она је навела да 11 од 76 носилаца активности није доставило своје прилоге за овај циклус извештавања. Од тих 11 су 8 национални савети националних мањина.

Пауновић је рекла да две трећине доспелих активности за овај извештајни период је реализовано или се успешно реализује.

Директорка КЉМПС истакла је да су у претходном периоду одржане обуке које су имале циљ да подигну квалитет извештавања и да је прилоге за Шести извештај о спровођењу АП за мањине доставило 40 јединица локалних самоуправа и 20 савета за међунационалне односе.