Сви ми заједно чинимо Србију!

Mинистарство државне управе и локалне самоуправе жели да вам представи промотивни спот „Сви ми, заједно, чинимо Србију“ у оквиру информативне кампање о новинама којима унапређујемо права и положај припадника националних мањина, као и о њиховим могућностима у сусрет изборима за националне савете националних мањина.

Спот представља најважније новине закона донетих у току пролећног заседања Народне скупштине Републике Србије, и то: Законом о националним саветима националних мањина, Законом о заштити права и слобода националних мањина, Законом о службеној употреби језика и писма, као и делом Законом о матичним књигама.

Да подсетимо, међу новинама су:
– Доношење политика у складу са потребама мањина. Законoм о изменама и допунама Закона о матичним књигама омогућавамо добровољни упис податка о националној припадности, чиме се нашим грађанима обезбеђује право на очување посебности, као изражавање, чување и неговање своје припадности одређеној националној мањини.
– Ефикаснији национални савети националних мањина и њихов транспарентнији рад. Изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина јасније су дефинисана овлашћења националних савета националних мањина, смањење прекомерне политизације и транспарентнији рад националних савета.
– позитивна дискриминација припадника националних мањина у погледу запошљавања. Тежња је да се са овом активности настави до постизања одговарајуће заступљености запослених у јавном сектору на свим нивоима територијалне организације.
– Исписивање топонима на језицима националних мањина. Прописано је да се у насељеним местима у општини или граду у којима национална мањина достиже 15% укупног становништва, називи улица, тргова, насељених места и други топоними исписују на језику те мањине.
– Обезбеђивање могућности да се мањински народни посланик обрати на свом језику у Народној скупштини Србије. За остварење овог права, поред техничких могућности које је Народна скупштина дужна да обезбеди, важно је и да народни посланик припада националној мањини чији број у укупном становништву Републике Србије прелази два одсто према последњем попису.

Истовремено, у споту подсећамо све припаднике националних мањина који желе да се упишу у Посебан бирачки списак, а који испуњавају опште услове за стицање бирачког права у Републици Србији, да тиме стичу право да бирају и буду бирани на изборима за националне савете националних мањина који ће бити расписани у августу, а одржани на јесен ове године. Бирач се уписује на посебном обрасцу који, у писаној форми, подноси општинској, односно градској управи према месту пребивалишта. Образац захтева може се преузети на https://bit.ly/2LmVXhW. Захтев се подноси према месту пребивалишта или месту боравишта за интерно расељена лица.