фебруар 2016

Министарство државне управе и локалне самоуправе представља годишњи извештај о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. („Службени гласник РС”, бр. 31/15.) Извештај бити коначан тек након што буде размотрен на свим структурама...

Министарство државне управе и локалне самоуправе наставља промоцију јединица локалне самоуправе широм Србије кроз пројекат „Српска слагалица“ (Serbian Puzzle), у ком градови и општине имају прилику да се представе на недељном нивоу кроз неколико различитих тема (историја, култура, инвестиције, гастрономија...

Предлог закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, о којем сутра расправља Скупштина Србије, предвиђа увођење службеничког система по угледу на органе државне управе, који на државном нивоу функционише од 2006. године. Предложена решења уводе низ новина, међу којима је Кадровски план, који...

Данас су посланици Народне скупштине Републике Србије усвојили Закон о систему плата запослених у јавном сектору и Закон о општем управном поступкy.   Закон о систему плата усвојен је са 146 гласова, а Закон о општем управном поступку са 152. Шта закони доносе погледајте на: ПОГЛЕДАЈТЕ ШТА ДОНОСИ...

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Жељко Ожеговић разговарао је са члановима Управног одбора Уједињених риболоваца Србије о проблемима нелегалне продаје рибе на пијацама, последицама које таква трговина може да изазове по здравље људи и о финансијској штети коју држава због тога...

Mинистарство државне управе и локалне самоуправе објављује позив за прикупљање изјава о заинтересованости за ангажовање у Јединици за подршку трансформацији јавне управе чије је успостављање планирано у оквиру пројекта ИПА 2014 ,,Реструктурирање и оптимизација јавне управе“, који се финансира из ИПА 2014 средстава, а имплементира...

Народни посланици данас ће расправљати о Предлогу закона о општем управном поступку, који је предложило Министарство државне управе и локалне самоуправе. Да бисте боље пратили расправу о закону и више сазнали шта он конкретно доноси, погледајте брошуру и појашњење.   ...

Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је упутства која се односе на поступак остваривања права запослених на отпремнине/новчане накнаде из буџета Републике Србије сходно одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Упутства, подељена на запослене у јединицама локалне самоуправе и...

Управни инспекторат Министарства државне управе и локалне самоуправе поднео је захтеве за покретање прекршајног поступка против одговорних лица у 11 јавних предузећа, јер нису израдили Информатор о раду или садржина информатора није у складу са прописима. Информатор о раду није израђен у јавним предузећима „Железнице Србије“...

Skip to content