април 2018

Министар Бранко Ружић поручио је данас на промоцији "Индекса добре управе на локалном нивоу" да ће тај Индекс пружити увид у напредак у обезбеђивању квалитетнијих услуга за грађане и да треба да буде механизам самопроцене локалних самоуправа. „Индекс добре управе који данас представљамо биће управо механизам...

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић потписао је данас са представником Синдикат управе Србије Његошем Потежоицом измене и допуне Анекса Посебног колективног уговора за државне органе, који се примењује на запослене у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе. Споразум о продужењу рока важења...

Влада Србије је на данашњој седници утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи и Предлог закона о изменама и допунама Закона о државној управи, који ће унапредити систем локалне самоуправе, омогућити бољу међуопштинску сарадњу и унапредити механизаме непосредног учешћа грађана у...

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић рекао је данас да је реформа јавне управе комплексан и дугорочан процес који захтева укључивање свих запослених у јавној управи, организације цивилног друштва, међународних организација, грађана. Министарство државне управе и локалне смаоуправе, као орган надлежан за координацију...

Министар Бранко Ружић доделио је сертификате НАЛЕД-а и ГИЗ-а за повољно пословно окружење градовима Лесковцу, Новом Саду, Сомбору и општини Рума. „Стицањем услова за сертификат, општине и градови се позиционирају као најнапредније локалне самоуправе у региону, чиме се квалификују за подршку националних и међунационалних институција и...

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић разговарао је данас са представницима Српско-цинцарског друштва „Луњина“ о положају ове мањинске заједнице и остваривању њиховог права на очување идентитета, културе и језика. На састанку је истакнуто да су Цинцари један од најстаријих аутохтоних балканских народа, који је значајно...

Државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе Иван Бошњак захвалио се Швајцарској корпорацији за развој (СДЦ) што „кроз подршку Србији нас учи да радимо и размишљамо као Швајцарци“. На представљању стратегије СДЦ за период од 2018. до 2021. године он је оценио ће се новом...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са ресорним министарствима, припремило је радну верзију Предлога уредбе о изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору. Министарство позива све институције, синдикалне организације, установе да се упознају са...

На основу члана 36. став 7.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12,  14/15 и  68/15),  НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6 објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА без објављивања позива за подношење понуда за услугу - Одржавање софтвера за буџетско рачуноводство редни број П/1-2018   Назив, адреса...

Данас је 59 градоначелника и председника општина са собом у своју локалну самоуправу понео уговор потписан са министром државне управе и локалне самоуправе Бранком Ружићем чиме ће завршити започете пројекте или покренути нове у некој од три области дефинисаним Уредбом о додели средстава из Фонда...

Skip to content