фебруар 2019

Помоћница министра државне управе и локалне самоуправе Ивана Антић изјавила је да је примена Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW) веома значајна за положај жена у Србији. “Ова конвенција је важна за отклањање свих облика дискриминације, стереотипа, борбу против насиља, као и за учешће...

Најзначајнија новина коју доноси Нацрт закона о комуналној милицији је могућност да се ове службе организују и у општинама. “У досадашњем функционисању општина уочене су знатне тешкоће у одржавању комуналног реда и обезбеђењу ефикасног извршавања закона и других прописа и општих аката из области комуналне...

UNICEF у Србији тражи квалификованог кандидата који би својом стручношћу и знањем подржао Министарство државне управе и локалне самоуправе у развијању програма обуке са неколико модула у области Права детета. Програм се припрема са циљем пилотирања у најмање три јединице локалне самоуправе, а очекује се да...

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6 објављује OБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 16/2017 Обавештења о уговорима закљученим у 2018. години: 27.2 218. - Обавештење...

Сарадња између једница локалне самоуправе Републике Србије и јединица локалне самоуправе других држава уређена је Законом о локалној самоуправи. У сарадњи са Републичким секретаријатом за законодавство, Министарство је успоставило процедуру ради добијања сагласности Владе Републике Србије. Ради ефикаснијег успостављања сарадње и уједначавања праксе, описан је...

На основу члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-38/2019-02 од 22. фебруара 2019. године, НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6  објављује  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Редни број...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, поштујући принципе транспарентног и инклузивног доношења прописа и консултовања јавности у раним фазама, започиње поступак јавних online консултација за измене и допуне Закона о политичким странкама, са циљем прикупљања коментара и сугестија који ће додатно унапредити постојећи правни оквир. Ради...

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-36/2019-02 од 22. фебруара 2019. године, НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6 објављује  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Редни број...

Министарство државне управе и локалне самоуправе,  у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, организује округли сто о  Нацрту закона о комуналној милицији који ће се одржати 28. фебруара 2019. године, у Центру „Сава“, са почетком у 12 часова. Министарство позива све заинтересоване да учествују у...

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је на додели награда градовима и општинама за најбољу праксу у примени принципа добре управе да је добро управљање кључно за стицање поверења грађана. “Ове награде показују да је принципе добре управе и законе у које су...

Skip to content