април 2020

Mинистарство државне управе и локалне самоуправе проследило је локалним самоуправама препоруку Привредне коморе Србије у вези радног времена малопродајних објеката током првомајског празника, у складу са мерама за сузбијање пандемије вируса Covid19. Рад малопродајних објеката за викенд 2. и 3. маја 2020. године треба организовати од...

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава подносиоце пријава на Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години, да су у складу са Уредбом о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради...

На основу члана 36. став 7.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12,  14/15 и  68/15), НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6 објављује  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА без објављивања позива за подношење понуда за Услугу одржавања софтвера за буџетско рачуноводство...

Закључење брака у тренутним околностима може да се врши искључиво у службеним просторијама, у складу са организацијом рада општинских и градских управа и уз присуство само особа која учествују у чину закључења брака - матичара, будућих супружника и њихових сведока односно кумова, изјавила је помоћница...

Министарство државне управе и локалне самоуправе упутило је локланим самоуправама у Србији инструкцију Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID — 19 за организовање јавног градског, приградског и локалног превоза: 1. Рад јавног градског, приградског и локалног превоза путника (у даљем тексту: јавни превоз) ће се...

Национална академија за јавну управу основана је Законом о Националној академији за јавну управу („Службени гласник РС“, број 94/17), као центална институција система стручног усавршавања у јавној управи Републике Србије – са статусом јавно признатог организатора активности неформалног образовања одраслих. Национална академија за јавну управу је...

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавестио је све јединице локалне самоуправе о инструкцијама Кризнога штаба за сузбијање заразне болести COVID – 19 за рад теретана и фитнес клубова, као и козметичких и фризерских салона у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести...

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавестио је све јединице локалне самоуправе о закључку Кризнога штаба за сузбијање заразне болести COVID – 19, који је усвојен на 20. седници одржаној 24. априла 2020. године,  и којим се препоручује свим привредним субјектима, а нарочито привредним субјектима...

Бројни подаци о реформи јавне управе у Србији сада су доступни на једном месту. Од средине априла 2020. године активна је апликација за праћење напретка у реформи јавне управе. Апликацију је развило Министарство државне управе и локалне самоуправе, уз подршку пројекта ЕУ за реформу јавне...

Skip to content