Актуелности

Народна Скупштина Републике Србије је 23. децембра 2019 године усвојила Закон о јавним набавкама, који је развијен у складу са директивама ЕУ и праксом држава чланица Европске уније у окружењу...

Oд 1. јануара 2020. биће укинута обавеза подношења пријава за порезе на имовину, пренос апсолутних права и наслеђе и поклон приликом закључења уговора о куповини стана или куће или спровођења оставинске расправе. ...

Запослени у администрацији, кроз програме Националне академије за јавну управу, уче како да пружају услуге грађанима, спроводе прописе, како да раде у тимовима, комуницирају са јавностима, воде податке, пишу стратегије и програме за креирање јавних политика и како да савладају друге вештине неопходне за рад...

Право на једнак и непристрасан третман, лепу реч, професионалну услугу, достојанство, учешће у доношењу одлука о располагању јавним новцем, поштовање прописаних правила – само су неки од важних постулата управе по мери свих грађана, који ће бити представљени током промотивне кампање коју је покренула Влада...

Министарство државне управе и локалне самоуправе покренуло је апликацију "Огласна табла" за интерну комуникацију запослених, коју је у пилот фази почело да користи 10 градова и општина....

Национална академија, у складу са светским трендовима, препознаје знање и интелектуални капитал као најважнији ресурс данашњице и због тога посебну пажњу усмерава на обуку тренера. Свесни подједнаке важности преношења институционалне меморије и увођења иновативних методологија, запослени у овој институцији креирали су посебан програм за тренере....

Шест градова и општина добило је ове године укупно 45 милиона динара за подршку отварању Једиственог управног места - Куршумлија, Стара Пазова, Ужице, Горњи Милановац, Власотинце и Рача....

Програмски буџет представља ефикасан механизам за спровођење реформе јавне управе. Такав буџет омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успоставља снажнију везу између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика и пре свега већу транспарентност потрошње....

Пред посланицима у Народној скупштини је сет пореских закона, којима се предвиђа знатно растерећење привреде, смањење пореског оптерећења рада, што би требало да допринесе даљем расту привреде и отварању нових радних места....

Kонференција интернационалних невладиних организација (ИНГО) Савета Европе је, на пленарном састанку одржаном крајем октобра 2019. године, усвојила ревидирани Kодекс добре праксе за учешће грађана у процесу доношења одлука....