новембар 2021

На основу члана 41. став 10. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 - пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19 - др. уредба), Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавној расправи о четири нацрта закона   Одбор за...

„На сам значај референдума и народне иницијативе,  као облицима непосредне демократије, најбоље указује сам Устав Републике Србије, у коме се каже да сувереност потиче од грађана који је врше референдумом, народном иницијативом или преко својих изабраних представника. Нов закон о референдуму и народној иницијативи, који...

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава јавност да ће се у периоду од 24. новембра до 13. децембра 2021. године спровести јавна расправа о Нацрту закона о избору народних посланика, Нацрту закона о избору председника Републике и Нацрту закона о локалним изборима, те позива...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива представнике државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, представнике академске и стручне јавности, као и друга заинтересована лица, да се упознају са текстом Нацрта закона о локалним изборима са образложењем, као и да дају своје...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива представнике државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, представнике академске и стручне јавности, као и друга заинтересована лица, да се упознају са текстом Нацрта закона о избору народних посланика са образложењем, као и да дају...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива представнике државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, представнике академске и стручне јавности, као и друга заинтересована лица, да се упознају са текстом Нацрта закона о избору председника Републике, са образложењем, као и да дају...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном...

„Србија је у току ове и прошле године, у веома изазовном периоду пандемије Ковид 19, успела да ревидира и усвоји низ најважнијих стратешких докумената у области реформе јавне управе и значајно унапреди развој и спровођење политика РЈУ у складу са европским стандардима“, истакао је данас...

У складу са објављеним Јавним позивом за подношење предлога пројеката за примену функционално-организационих модела у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији који је расписан у оквиру пројекта „Локална самоуправа за 21. век“ који подржава Влада Швајцарске конфедерације, министарка државне управе и локалне самоуправе донела је...

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава     ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ   I Орган у коме се попуњава...

Skip to content