фебруар 2022

У оквиру редовних активности и сарадње коју Посебна радна група за праћење стања у вези са попуњавањем положаја у органима државне управе остварује са представницима СИГМА, данас је у Београду одржан четврти састанак на коме је анализирано тренутно стање у вези попуњености положаја у органима...

НАЗИВ ПРОГРАМА: Подршка приликом успостављања јединственог управног места јединицама локалне самоуправе и градским општинама ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет МДУЛС ВРЕДНОСТ:  40.000.000,00 динара (у складу са Законом о буџету за 2021. годину). ЈАВНИ ПОЗИВ: Јавни позив за пријаву јединица локалне самоуправе и градских општина за подршку у успостављау јединственог управног...

Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе основала је Влада Републике Србије 23. децембра 2016. године, у циљу обезбеђења начела ефикасности, правичности и целовитости система стручног усавршвања запослених у органима јединца локалне самоуправе.  Одлуком о оснивању Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном...

Србија има кредибилан стратешки оквир у области реформе јавне управе и јавних финансија, констатовано је данас на СИГМА конференцији на министарском нивоу под називом „Добра јавна управа за бољи живот на Западном Балкану“, која је одржана online, у сарадњи са ОЕБС-ом и Европском комисијом. Министарка државне...

Координациона комисија за инспекцијски надзор је на данашњој седници, којој је председавала Марија Обрадовић, министарка државне управе и локалне самоуправе, која је уједно и председница Координационе комисије, размотрила је и усвојила више информација и извештаја о досадашњем раду свих инспекција, као и више измена и...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађанке и грађане да на време провере да ли су уписани у Јединствени бирачки списак (ЈБС)  и ако јесу, да ли су им уписани лични подаци тачни, како би могли да остваре право гласа на изборима који...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађанке и грађане да на време провере да ли су уписани у Јединствени бирачки списак (ЈБС) и ако јесу, да ли су им уписани лични подаци тачни, како би могли да остваре право гласа на изборима који...

На основу члана 16. став 2. и члана 24. став 3. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тачке 8. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22),...

„Институције у Србији озбиљно су се бавиле проблемом „правно невидљивих лица“. Унапредили смо правни оквир којим су створени механизми за несметан упис у матичну књигу рођених, посебно деце чији родитељи немају лична документа, чиме је обезбеђена правна сигурност и за ту децу, али и за...

Skip to content