Јавне расправе и консултације

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива представнике државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, представнике академске и стручне јавности, као и друга заинтересована лица, да се упознају са текстом Нацрта закона о избору народних посланика са образложењем, као и да дају...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива представнике државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, представнике академске и стручне јавности, као и друга заинтересована лица, да се упознају са текстом Нацрта закона о избору председника Републике, са образложењем, као и да дају...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама Закона о платама  запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, као и...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама Закона о платама  службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, као и да дају своје коментаре. Јавна расправа о Нацрту...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама, као и да дају своје коментаре. Јавна расправа о Нацрту закона о изменама Закона о запосленима у јавним...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама Закона о систему плата  запослених у јавном сектору, као и да дају своје коментаре. Јавна расправа о Нацрту закона о изменама Закона о систему...

НАЦРТ ЗАКОНА О РЕФЕРЕНДУМУ И НАРОДНОЈ ИНИЦИЈАТИВИ Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује Нацрт закона о референдуму и народној иницијативи, ревидиран у складу са примедбама и препорукама Венецијанске комисије од 24. септембра 2021. године. Ревидиран Нацрт закона Министарство је 8. октобра 2021. године упутило Венецијанској комисији...

Министарство државне управе и локалне самоуправе спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и овом приликом позива представнике државних органа, органа аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, све грађане као и стручну...

Позивамо све јавне службе, удружења, социјалне партнере, стручну јавност и друга заинтересована лица да учествују у процесу консултација о Нацрту Каталога радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору у циљу припрема измена и допуна Уредбе о каталогу радних места у јавним...

Министарство државне управе и локалне самоуправе је 8. јула 2021. године, у складу са  чланом 77. Закона о државној управи и Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе Републике Србије, објавило на својој веб презентацији и Порталу еУправа обавештење о спровођењу јавне расправе...

Skip to content