Јавне расправе и консултације

НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА На основу члана 41. став 3. Пословника Владе, Одбор за правни систем и државне органе, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, донео је Закључак којим је одобрено спровођење јавне расправе...

У оквиру процеса праћења учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, Независни механизам за извештавање објавио је Преглед Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2020-2022. године, отпочевши на тај начин процес јавних консултација о...

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ТЕКСТУ НАЦРТА ЗАКОНА О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА На основу члана 41. став 3. Пословника Владе, Одбор за правни систем и државне органе је на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе донео Закључак којим је одређено спровођење јавне расправе о тексту...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у складу са  чланом 77. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 – др. закон ) и Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе Републике Србије, спроводи јавну расправу о...

У оквиру процеса праћења учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, Независни механизам за извештавање објавио је Прелазни извештај о резултатима имплементације Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за период од 2018-2020. године, отпочевши на тај начин процес јавних консултација...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у складу са  чланом 77. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 – др. закон ) и Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе Републике Србије, спроводи јавну расправу о...

Министарство државне управе и локалне самоуправе у складу са чланом 77. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 – др. закон и 47/18) и Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе Републике Србије 05 Број: 011-3900/2021...

На основу члана 77. Закона о државној управни („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), као и члана 3. Правилника о смерницама добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Службени...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у поступку припреме документа јавне политике којим се уређује реформа система локалне самоуправе, спроводи јавну расправу о Предлогу програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији са Aкционим планом за период 2021-2023. године. Јавна расправа о Предлогу програма одржаће...

Одбор за правни систем и државне органе, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, донео је следећи закључак: - Закључак 05 број: 011-483/2021 од 20. јануара 2021. године, којим је одређено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о допунама Закона о печату државних и других...

Skip to content