Јавне расправе и консултације

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све субјекте заинтересоване за питање примене квалификованог електронског печата у складу са Законом о печату државних и других органа, да се упознају са текстом Нацрта закона о допунама Закона о печату државних и других органа и да дају...

Одбор за правни систем и државне органе, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, донео је следеће закључке: - Закључак 05 број: 011-9026/2020 од 12. новембра 2020. године, којим је одређено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама Закона о систему плата запослених у...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у поступку припреме документа јавне политике којим се уређује развој реформе јавне управе, спроводи јавну расправу о Предлогу стратегије реформе јавне управе за период 2021-2030. године са Акционим планом за период 2021-2025. године у Републици Србији. На основу препорука из...

  Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са надлежним органима државне управе, јединицама локалне самоуправе и организацијама цивилног друштва окупљеним у Посебну међуминистарску радну групу, припремило је Нацрт акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2020-2022. године. На...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива заинтересовану јавност да у периоду од 24. новембра до 8. децембра 2020. године упути своје предлоге, коментаре и сугестије на Нацрт коначног извештаја – самопроцену о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за за период 2018-2020....

Министарство државне управе и локалне самоуправе у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи организје округли сто 18. новембра 2019. године, у Београду, Центар "Сава", Јапански салон, улица Милентија Поповића 9, са почетком у 12 часова, на којем представници градова и општина и остали...

Имајући у виду да је од јавне расправе о измена и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, када је Нацрт закона последњи пут објављен, прошао одређени временски период, Министарство држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaве, настављајући тренд транспарентног и инклузивног поступања, овим путем...

Министарство државне управе и локалне самоуправе у поступку припреме закона којим се уређује област локалне самоуправе спроводи јавну расправу о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи. Јавна расправа о Нацрту закона биће одржана од 25. октобра  до  22. новембра 2019. године. Министарство позива представнике и надлежних...

Министарство државне управе и локалне самоуправе започело  je онлине консултације о радном тексту Предлога уредбе о интерном тржишту рада државних органа, ради прикупљања већег броја коментара и сугестија заинтересованих страна и спровођења стручнијег и ефикаснијег поступка израде текста Предлога уредбе, које ће трајати до 21....

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у поступку припреме документа јавне политике којим се уређује развој електронске управе, спроводи јавну расправу о Предлогу програма развоја електронске управе за период од 2019. до 2022. године у Републици Србији Јавна расправа о Предлог програма одржаће се од 7....

Skip to content