Пројекти и програми

НАЗИВ ПРОГРАМА: Буџетски фонд за Програм за локалне самоуправе 2019. ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет МДУЛС КОРИСНИК: Локалне самоуправе ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Унапређење инфраструктуре и рада локалних самоуправа ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У ОКВИРУ ПРОГРАМА:  Одлукa о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе и Одлука о исправци одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за...

НАЗИВ ПРОГРАМА: Подршка приликом успостављања јединственог управног места јединицама локалне самоуправе и градским општинама ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет МДУЛС ВРЕДНОСТ:  45.000.000 динара КОРИСНИК: Локалне самоуправе и градске општине ЈАВНИ ПОЗИВ: Јавни позив за  пријаву јединица локалне самоуправе и градских општина за реализацију пројекта успостављања јединствених управних места, Образац за пријаву ЦИЉ ПРОЈЕКТА:...

НАЗИВ ПРОГРАМА: Секторски реформски уговор за сектор реформе јавне управе ДОНАТОР: ЕУ ИПА 2015 ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 80 милиона евра (70 милиона директне буџетске подршке и 10 милиона евра комплементарне подршке кроз 4 уговора техничке подршке) КОРИСНИК: Влада Републике Србије ПАРТНЕРИ: Остали органи и организације према Акционом плану за спровођење...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: „Локална самоуправа за 21. векˮ КОРИСНИК: МДУЛС ДОНАТОР: Влада Швајцарске Конфедерације ВРЕДНОСТ: 2,5 милиона CHF ПАРТНЕРИ: Републички секретаријат за јавне политике и Стална конференција градова и општина. ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Системске реформе у циљу јачања локалних управа у складу са Стратегијом реформе јавне управе воде ка ефикаснијим јединицама локалне...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Реструктурирање и оптимизација јавне управе ДОНАТОР: Европска унија кроз средства из ИПА 2014 уз имплементациону подршку Светске банке ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 2,5 милиона евра од којих 540.000 ЕУР грант МДУЛСу КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе ПАРТНЕРИ: Органи и организације јавне управе ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Пружена подршка процесу оптимизације...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Убрзање промена – подршка реформи државне управе и локалне самоуправе, кроз пројекте ДОНАТОР: Буџетска средства и УНДП ВРЕДНОСТ: 3,3 милиона УСД КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе ПАРТНЕРИ: УНДП ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Повећанa одговорност институција управе на свим нивоима како би се пружиле квалитетније услуге грађанима и привреди...

НАЗИВ ПРОГРАМА: Програм за резултате за модернизацију и оптимизацију јавне управе ИЗВОР СРЕДСТАВА: Зајам Светске банке ВРЕДНОСТ: 75 милиона долара (оквирно 69 милиона евра) КОРИСНИК: Влада Републике Србије ПАРТНЕРИ: Републички секретаријат за јавне политике, Државна ревизорска институција, СУК, Национална служба за запошљавање ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Подршка буџету РС за спровођењу Стратегије...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Подршка реформи јавне управе (комплементарна подршка у оквиру Секторског реформског уговора) ДОНАТОР: ЕУ ИПА 2015 ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 3,5 милиона евра КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе ПАРТНЕРИ: Републички секретаријат за јавне политике, Служба за управљање кадровима, Национална академија за јавну управу, Канцеларија за информационе технологије и...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Одељење реформске подршке раду Координационе комисије у реформи инспекцијског надзора ДОНАТОР: Европска банка за обнову и развој (EBRD) ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 293.710 евра КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе ПАРТНЕРИ: / ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Подршка имплементацији Акционог плана за примену Закона о инспекцијском надзору ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јун 2017- јун 2020. span.date.entry_date.updated...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Општински економски развој у источној Србији, фаза 2 ДОНАТОР: Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC) ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 5.900.000 CHF КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе ПАРТНЕРИ: Министарство финансија, СКГО ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Подршка делотворнијем управљању регистрацијом и прикупљањем пореза на имовину у јединицама локалне самоуправе, побољшању сарадње...

Skip to content