Пројекти и програми

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Јачање капацитета јавне управе развојем курикулума из области финансијског менаџмента, рачуноводства и финансијске контроле / FINAC ДОНАТОР: Европска унија ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 893.000 евра КОРИСНИК: Универзитет у Београду ПАРТНЕРИ: Универзитет у Крагујевцу, Универзитет у Новом Пазару, Сингидунум Универзитет, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Центар за образовне политике,...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Програм EXCHANGE 5 ДОНАТОР: Европска унија кроз средства из ИПА 2014 ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 4.45 милиона евра КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство финансија ПАРТНЕРИ: Стална конференција градова и општина ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Боље управљање јавном својином и боље планирање и програмско буџетирање на локалном нивоу . Активности су...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Подршка реформи јавне управе у Србији ДОНАТОР: Немачка влада преко ГИЗ-а ВРЕДНОСТ: 5 милиона евра КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство за европске интеграције ПАРТНЕРИ: Служба за управљање кадровима, Републички секретаријат за јавне политике, Генерални секретаријат Владе, СКГО, Ужи преговарачки тим за вођење преговора о...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Јачање доброг управљања и социјалне инклузије на локалном нивоу у Србији ИЗВОР СРЕДСТАВА/ ДОНАТОР: Швајцарска влада преко Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC); ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКАТА: 7 милиона CHF КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе РЕАЛИЗАТОР: UNOPS и СКГО ПАРТНЕРИ: Министарство за рад, запошљавањe, борачка и социјална...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи - друга фаза ИЗВОР СРЕДСТАВА/ ДОНАТОР: ЕУ ИПА 2017, Савет Европе УКУПНА ВРЕДНОСТ: 4 милиона евра (3.6 м ЕУ, а 400 хиљада Савет Европе) КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе, јединице локалне самоуправе у Републици Србији РЕАЛИЗАТОР: Савет Европе ПАРТНЕРИ: Стална конференција градова...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019 ДОНАТОР: Влада Швајцарске Конфедерације преко Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC) ВРЕДНОСТ: 1.246.465 CHF КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе ПАРТНЕРИ: Стална конференција градова и општина, Републички секретаријат за јавне политике РЕЗУЛТАТ ПРОЈЕКТА:...

НАЗИВ ПРОГРАМА: Буџетски фонд за националне мањине у 2018. години ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет МДУЛС ВРЕДНОСТ: 21.800.000 динара КОРИСНИК: Установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина, организације цивилног чији се циљеви према статутарним одредбама остварују у области заштите и унапређења права и...

НАЗИВ ПРОГРАМА: Буџетски фонд за Програм за локалне самоуправе ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет МДУЛС ВРЕДНОСТ: 320 милиона динара КОРИСНИК: Локалне самоуправе ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Изградња инфраструкуре од значаја за унапређење животног стандарда грађана и локални економски развој, инвестиције и запошљавање у јединици локалне самоуправе; брже и квалитетније увођење е-управе и савремених...

НАЗИВ ПРОГРАМА: Подршка приликом успостављања јединственог управног места јединицама локалне самоуправе и градским општинама ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет МДУЛС ВРЕДНОСТ:  52.000.000 динара КОРИСНИК: Локалне самоуправе и градске општине ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Реформа јавне управе огледа се у напорима да се обезбеди што ефикасније пружање услуга грађанима. Јединствено управно место није ништа друго него...

НАЗИВ ПРОГРАМА: Буџетски фонд за националне мањине у 2017. години ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет МДУЛС ВРЕДНОСТ: 1.800.000 динара КОРИСНИК: Установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина, организације цивилног чији се циљеви према статутарним одредбама остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина ЦИЉ ПРОЈЕКТА:...

Skip to content