Стручно усавршавање

Од 1. марта ове године, Министарство државне управе и локалне самоуправе омогућило је услуге електронске управе које надлежним органима обезбеђују прибављање података по службеној дужности из евиденција о положеном државном стручном испиту, испиту за инспектора и посебном стручном испиту за матичара, као и издавање уверења...

Влада Републике Србије, на предлог Националне академије за јавну управу, на седници одржаној 25. фебруара 2021. године усвојила је програме обуке за државне службенике и за запослене у органима јединица локалне самоуправе за 2021. годину, и то: Општи програм обуке државних службеника за 2021. годину...

МДУЛС је данас представио нову услугу електронске управе у софтверском решењу за стручне испите – Испит за инспектора. То је још једна услуга у низу које МДУЛС пружа у оквиру електронског управног места (еЈУМ), а којом се омогућава пријава кандидата за полагање Државног стручног испита, Посебног...

Од данас почиње онлајн пријава за полагање испита за инспектора. Органи државне управе и јединице локалне самоуправе пријаве за полагање испита за инспектора за своје запослене подносиће од сада искључиво електронски, путем софтверског решења за стручне испите, које је успоставило Министарство државне управе и локалне самоуправе,...

У 2020. години, Министарство државне управе и локалне самоуправе спровело је први акредитовани секторски програм обуке матичара, који је похађало 710 матичара и заменика матичара, што је 35% више полазника од првобитно планираног броја за ову календарску годину. Оваквом резултату допринело је велика заинтересованост матичара за...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу успоставило је нову еУслугу на Порталу еУправа у оквиру апликације CRM (Customer Relationship Management) Контакт центра за јавну управу, намењену свим кандидатима за полагање испита за инспектора. Контакт форма обезбеђује једноставан,...

Министарство државне управе и локалне самоуправе тренутно је у завршној фази успостављања апликативног модула за испит за инспектора у оквиру софтверског решења за стручне испите из делокруга овог министарства. Овај апликативни модул у целини ће омогућити електронско управно поступање и електронске комуникације (услуге електронске управе) у...

Национална академија за јавну управу је 19. октобра 2020. године објавила Јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи, са роком подношења пријава од 30 дана од дана објављивања на интернет презентацији Националне академије за јавну управу. Због извођења радова на порталу е-Управа,...

Министарка државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић, уз подршку председнице Владе Републике Србије Ане Брнабић, отворила је данас Master Class за градоначелнике и председнике општина, које организује Национална академија за јавну управу. Министарка Обрадовић је истакла да је уверена да новоизабарни градоначелници/це и председници/це општина...

Национална академија за јавну управу је 19. октобра 2020. године објавила Јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи. На Јавни позив могу се пријавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за селекцију реализатора који су наведени у Јавном позиву. Пријаве се подносе у...

Skip to content