Централизована јавна набавка број 3/2017 – Набавка горива и мазива

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
11000 Београд, Бирчанинова 6

објављује

OБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

у отвореном поступку јавне набавке број 3/2017
Набавка горива и мазива – Партија 3 EVRO DIZEL

 

Обавештење о закљученим уговорима за 2017. годину:

Обавештење о закљученим уговорима за 2018. годину:Skip to content