Централизована јавна набавка број 3/2018 – Услуге осигурања имовине

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
11000 Београд, Бирчанинова 6

објављује

OБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 3/2018 – Услуге осигурања имовине

 

10.9.2018. – Обавештење о закључењу уговора за централизовану јавну набавку број 3/2018 – Партија 14-Осигурање опреме од пожара и других основних ризика, лома, крађе и излива воде из инсталација, без учешћа у штети

11.9.2019. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 3/2018 – Партија 14-Осигурање опреме од пожара и других основних ризика, лома, крађе и излива воде из инсталација, без учешћа у штетиSkip to content