Централизована јавна набавка број 4/2016 – Набавка услуге осигурања возила

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

11000 Београд, Бирчанинова 6
објављује

OБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке број 4/2016

 

 Skip to content