Централизована јавна набавка број 4/2017 – Набавка канцеларијског материјала

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

11000 Београд, Бирчанинова 6

објављује

OБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМ

у отвореном поступку јавне набавке број 4/2017 – Набавка канцеларијског материјала

15.8.2018 – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 –  партија 1

20.8.2018 – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 –  партија 3

15.8.2018. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 6

14.8.2018. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 8

20.8.2018. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 11

20.8.2018. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 10

10.8.2018. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 16

15.8.2018 – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 –  партија 17

16.8.2018. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 4

7.8.2018 – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 13

23.8.2018. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 14

28.8.2018. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 2

16.10.2018. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 7

24.10.2018. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 9

24.10.2018. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 15

30.10.2018. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 5

11.7.2017. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – Партија 10, Обрасци

17.7.2017. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 13, Материјал за штампарију и књиговезницу

17.7.2017. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 6, Материјал за архивирање и паковање

23.10.2017.- Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 7, Оловке, фломастери, маркери, гумице, резачи, коректори

18.7.2017. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 8, CD, USB меморије, тастатуре и мишеви

26.7.2018.- Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 3, Канцеларијски материјал за посебне намене

26.7.2017. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 11, Свеске, блокови, стикери, роковници и мапе

26.7.2017. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 17, Остали канцеларијски материјал

31.7.2017. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 1, Папир за фотокопирање А-4 80гр

1.8.2017. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 2, Папир за фотокопирање А-3 80гр

1.8.2017.- Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 4, Коверте

10.8.2017. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 -партија 14, Спирале и фолије за коричење

18.7.2017. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 4/2017 – партија 16, Боје за штамбиље и франкир машине, прибор за повезивање и печаћењеSkip to content