Централизована јавна набавка број 8/2018 – Набавка електронских комуникационих услуга – услуге преноса путем оптичких влакана

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

 

НАРУЧИЛАЦ
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
11000 Београд, Бирчанинова 6

објављује
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 8/2018

Партија 3 Пружање услуга преноса путем оптичких влакана – dark fiber (оптичке везе Министарства државне управе и локалне самоуправе)

 Skip to content