Централизована јавна набавка број 8/2017 – Набавка рачунарског матерјала – тонера

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
11000 Београд, Бирчанинова 6

објављује

OБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 8/2017

1.8.2017.- Обавештење о закљученом уговору за централзовану јавну набавку број 8/2017 – Партија 12

24.10.2017. – Обавештење о закљученом уговору за ценетрализовану јавну набавку број 8/2017 – Партија 8Skip to content