Финалне консултације поводом израде АП за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у РС за период 2018 – 2020.

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом и Грађанским иницијативама испред конзорцијума организација цивилног друштва које су добиле подршку од Trust Fond-а Партнерства за отворену управу, позивају заинтересовану јавност да учествује у финалним консултацијама поводом израде Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2018 – 2020. године, које ће се одржати у периоду од 28. новембра до 12. децембра 2018. године.

У досадашњем току процеса израде Акционог плана одржана су три консултативна састанка са заинтересованом јавношћу, у априлу у Београду, и у октобру у Нишу и Шапцу, на којима су учесници износили предлоге обавеза које треба уврстити у нови Акциони план и дискутовали о обавезама које су предложили надлежни органи државне управе, јединице локалне самоуправе и организације цивилног друштва окупљени у Посебну међуминистарску радну групу.

У складу са обавезама које произилазе из учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, као и ради обезбеђивања што ширег консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих страна, организатори позивају организације цивилног друштва, јединице локалне самоуправе, представнике приватног сектора и грађане да учествују на финалним консултативним састанцима који ће се одржати по следећем распореду:

• 4. децембар 2018. године, Београд, Кућа људских права и демократије, Кнеза Милоша бр. 4, 10,00 – 14,00 часова
• 7. децембар 2018. године, Hoви Сад, Културни центар Новог Сада, Католичка порта бр. 5, 10,00 – 14,00 часова
• 11. децембар 2018. године, Крагујевац, сала 105. Градске управе, Трг слободе бр.3, 10,00 – 14,00 часова

Пријаве за учешће потребно је послати на e-mail адресу ivanat@gradjanske.org , најкасније дан пре одржавања консултативних састанака.

Коментари, сугестије и предлози на припремљени Нацрт акционог плана могу се током трајања јавних консултација доставити и на прописаном обрасцу, на адресу dragana.brajovic@mduls.gov.rs .

Партнерство за отворену управу представља мултилатералну глобалну иницијативу која је покренута 2011. године у циљу обезбеђивања подршке земљама учесницама у

изградњи отворене, транспарентне и одговорне управе, оријентисане према грађанима. Република Србија приступила је иницијативи 2012. године, од када су имплементирана два акциона плана, док се усвајање трећег акционог плана, који је предмет консултација, очекује до краја текуће године.

Више информација о спровођењу иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији и актуелном процесу израде новог акционог плана можете наћи на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, које координира учешће у овој иницијативи.

НАПОМЕНА: Учесницима консултативног састанка обезбеђена је рефундација путних трошкова у висини цене повратне аутобуске карте, при чему је потребно приложити аутобуску карту или потвду о висини цене карте.

У наставку можете преузети:Skip to content