Јавни позив за достављање коментара на Преглед Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2020-2022. године

У оквиру процеса праћења учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, Независни механизам за извештавање објавио је Преглед Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2020-2022. године, отпочевши на тај начин процес јавних консултација о овом документу.

Као орган државне управе који координира националне активности у оквиру ове иницијативе, Министарство државне управе и локалне самоуправе позива заинтересовану јавност да у периоду од 15-29. јула 2021. године достави своје коментаре на припремљени документ.

Онлајн форма за достављање коментара (на српском и енглеском језику), доступна је на адреси https://ogp.civicomment.org/serbia-action-plan-review-2020-2022-public-comment , а исте је могуће упутити и на електронску адресу irm@opengovpartnership.org .

Акциони план на који се Преглед односи може се наћи на адреси https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/01/Serbia_Action-Plan_2020-2022_SER.pdf .

 Skip to content