Јавни позив за достављање коментара на Прелазни извештај о резултатима имплементације Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за период од 2018-2020. године

У оквиру процеса праћења учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, Независни механизам за извештавање објавио је Прелазни извештај о резултатима имплементације Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за период од 2018-2020. године, отпочевши на тај начин процес јавних консултација о овом документу.

Као орган државне управе који координира националне активности у оквиру ове иницијативе, Министарство државне управе и локалне самоуправе позива заинтересовану јавност да достави своје коментаре на припремљени документ најкасније до 17. јуна 2021. године.

Прелазни извештај (на српском и енглеском језику), као и форма за достављање коментара, доступни су на адреси https://ogp.civicomment.org/serbia-transitional-results-report-2018-2020-public-comment, док се акциони план на који се Извештај односи може наћи на http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/AP-OGP-2018%E2%80%932020.-1.pdf .Skip to content