Продужен процес јавних консултација за измене и допуне Закона о заштитнику грађана

Ради прикупљања већег броја коментара и сугестија и спровођења стручнијег и ефикаснијег поступка израде текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Заштитнику грађана, Министарство државне управе и локалне самоуправе продужава процес јавних online консултација до краја фебруара 2018. године.

Министарство је започело поступак јавних online консултација за полазне основе за измене и допуне овог прописа 6. децембра 2017. године у циљу повећења транспарентности поступка, веће партиципације организација цивилног друштва, стручне јавности и заинтересованих грађана.

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све заинтересоване да учествују у online консултативном процесу, који ће трајати до 28. фебруара 2018. године. Полазне основе можете преузети ОВДЕ, а своје коментаре и сугестије можете послати на адресу prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Након окончања електронских консултација Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника и извештај објавити на интернет презентацији Министарства http://www.mduls.gov.rsSkip to content