Информатор о раду

Информатор о раду садржи основне информације о Министарству државне управе и локалне самоуправе, организационој структури, надлежностима, обавезама и овлашћењима, као и опис поступања Министарства у оквиру надлежности које има.

У Информатору о раду можете пронаћи и информације у вези са јавношћу рада Министарства – информације о буџету и реализацији буџета, јавним набавкама, државној помоћи, платама, зарадама руководиоца и других запослених.

Информатор о раду Министарства државне управе и локалне самоуправе сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа.

Skip to content