Секретаријат

секретар

Јелена Кулић Гајевић

в.д. секретар

Секретаријат Министарства обавља послове од заједничког интереса за Министарство који се односе на кадровска, финансијска, рачуноводствена, информатичка и административна питања.

 

Секретаријат спроводи јавне набавке, планирање рада и извештавање о раду Министарства.

 

Секреатријат се стара о слободном приступу информацијама од јавног значаја, заштити података о личности, безбедности и здрављу на раду, тајности података и пословима одбране.

 

Брине о средствима за рад и руковању опремом и усклађује рад унутрашњих јединица.

Више о  надлежностима Секретаријата Министарства

Бирчанинова 6, 11000 Београд

011/3620-146

sekretarijat.mduls@mduls.gov.rs

Skip to content