9. ЈУЛА ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА АКРЕДИТОВАНОГ СПРОВОДИОЦА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈАВНОЈ УПРАВИ ЗА АКРЕДИТОВАНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ИЛИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО ЈАВНО ПРИЗНАТЕ ОРГАНИЗАТОРЕ АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

Национална академија за јавну управу је 9. јула 2024. године објавила Јавни позив за потврђивање статуса акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе активности образовања одраслих.

 Пријаве на јавни позив се подносе у електронском облику путем Портала еУправе на линку

 Рок за подношење пријава је  8. август 2024. године.

Преузмите: Јавни позив за потврђивање статуса акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе активности образовања одраслихSkip to content