Нацрт акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015-2016.

На основу детаљне и дубинске анализе свих прикупљених коментара на претходни Нацрт акционог плана, и у складу са новом методологијом заснованој на резултатима, Министарство државне управе и локалне самоуправе је у партиципативном процесу припремило нови Нацрт акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015-2016. Молимо вас да све сугестије и коментаре пошаљете у електронској форми најкасније до 8. јануара 2015., на адресу reformauprave@mduls.gov.rs.

Акциони планSkip to content