АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

У складу са Закључком 05 Број: 021-3092/2015 од 19. марта 2015. године, Влада Републике Србије је усвојила Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015-2017. годину.

Акциони план операционализује циљеве дефинисане Стратегијом реформе јавне управе и дефинише мере, резултате и активности за њено спровођење, а у циљу успостављања делотворнијег рада државе.

Овом приликом Министарство државне управе и локалне самоуправе се захваљује свима који су учествовали у изради Акционог плана, а посебно представницима других органа државне управе и цивилног друштва.

Акциони планSkip to content