Централни регистар становништва

Држава у служби свих грађана

 

Захваљујући Централном регистру становништва, подаци о грађанима Србије, који су од значаја за остваривање њихових права, први пут се налазе на једном месту – у електронској евиденцији, у оквиру јединствене, централизоване и поуздане државне базе података.

Сврха овог регистра је да у различитим поступцима пред органима јавне управе службеници више не траже од грађана да достављају одређена документа, већ да те податке прибављају по службеној дужности из ЦРС, што омогућава ефикасније вођење управних и других поступака и ефикасно управљање евиденцијама, а смањује трошкове рада администрације.

Овај регистар обједињује податке о грађанима из 13 различитих службених евиденција, које воде различите институције. Ту су подаци о имену и презимену, датуму рођења, брачном статусу, подаци о родитељима, адреса, број личне карте и пасоша, број социјалног осигурања и друго, као и подаци о странцима у нашој земљи.

Како би органи могли ефикасно да користе податке из ЦРС, неопходно је да они буду тачни и ажурни, па је важно да грађани провере исправност података који се о њима воде у овом регистру, и то тако што ће приступити подацима преко Портала еУправа.

Ради заштите података о личности, грађанима је омогућен приступ подацима на два начина – Квалификованим електронским сертификатом и Двофакторском аутентикацијом. На овај начин само ви можете да приступите својим подацима, извршите проверу њихове тачности и поднесете захтев за исправку неког податка или његову допуну.

Позивамо све грађане да провере своје податке у Централном регистру становништва.Skip to content