Финалне консултације о Акционом плану за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у од 2018. до 2020. године

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са надлежним органима државне управе, јединицама локалне самоуправе и организацијама цивилног друштва окупљеним у Посебну међуминистарску радну групу, припремило је радну верзију Нацрта акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године.

У досадашњем току процеса израде Акционог плана одржана су три консултативна састанка са заинтересованом јавношћу, у априлу у Београду и у октобру у Нишу и Шапцу, на којима су учесници износили предлоге обавеза које треба уврстити у нови Акциони план и дискутовали о обавезама које су предложили чланови Посебне међуминистарске радне групе.

У складу са обавезама које произилазе из учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, као и ради обезбеђивања што ширег консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих стана, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом најављују финалне консултације у процесу израде овог документа које ће бити спроведене у периоду од 27. новембра до 11. децембра 2018. године.

У циљу благовремене припреме за учешће у консултацијама у наставку можете преузети и упознати се са припремљеном радном верзијом Нацрта акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године.

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом ће, у складу са наведеним роковима, објавити јавни позив за учешће у консултацијама са детаљним информацијама о времену и месту одржавања консултативних састанака и другим начинима за достављање коментара.

За све додатне информације можете се обратити Драгани Брајовић из Министарства државне управе и локалне самоуправе на e-mail адресу dragana.brajovic@mduls.gov.rs или путем телефона на 011/26-46-964, односно Родић Данилу из Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом на e-mail danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs или путем телефона на број 011/311-38-59.

Погледајте Нацрт Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2018. до 2020. годинеSkip to content