ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА УПРАВНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Управна инспекција у 2023. години спроводиће инспекцијске надзоре у складу са годишњим програмом рада. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2023. годину предложио је главни управни инспектор, а усвојила га Влада 20. октобра 2022. године.

Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2023. годину реализоваће се по налогу директора – главног управног инспектора.Skip to content