ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА УПРАВНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Управна инспекција у 2024. години спроводиће инспекцијске надзоре у складу са годишњим програмом рада. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2024. годину предложио је главни управни инспектор, а усвојила га Влада 3. новембра 2023. године.

Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2024. годину реализоваће се по налогу директора – главног управног инспектора.

 

 Skip to content